Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Zullen we samen werken?

ben je op zoek naar een workshop over muziek en protest, kan je woongroep wat groepscoaching gebruiken of zoek je een muzikant voor een avondje radicale folk? Neem contact met me op, dan maken we een plan! Als het werk mooi is, is geld geen bezwaar.

Herman

  • is afgestudeerd als muziektherapeut aan het ArtEZ conservatorium, met een scriptie over het gebruik van muziek en therapie in geweldloze strijd.
  • woont en werkt al meer dan tien jaar in verschillende leefgemeenschappen. Momenteel in het Jeannette Noëlhuis, gemeenschap waar radicale christenen samenwonen met ongedocumenteerde vluchtelingen.
  • maakt deel uit van de initiatiefgroep voor een nieuwe leefgemeenschap: de Dorothy-gemeenschap.
  • maakt sinds kort deel uit van Stroomversnellers, een collectief van actie-trainers
  • is gastdocent voor de international Master Artist Educator van ArtEZ hogeschool voor de kunsten, waar hij les geeft over sociale dynamiek, kunst en protest.
  • heeft werkervaring als muziektherapeut in de forenschische psychiatrie bij Inforsa, met zowel individuele therapie als groepswerk.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close